Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych

AKA - PROJEKT KWASS ANDRZEJ

Slide 1 jFlow Plus

Zakres działalności

Biuro wykonuje projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze i powykonawcze konstrukcji budowlanych.

Współpracujemy przy wielobranżowych koncepcjach. Wykonujemy również opinie i ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji obiektów istniejących w tym zabytkowych. Wykonujemy weryfikacje dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem poprawności rozwiązań i optymalizacji oraz oszczędności.

Projektujemy konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane i murowane budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Zajmujemy się również projektowaniem drobnych konstrukcji związanych z realizacją budowy, np. fundamenty pod żurawie, zadaszenia ochronne, pomosty robocze, zawiesia itp. W zakresie działalności biura  znajduje się również opracowanie projektów konstrukcji nie będących główną konstrukcją budynków, a występujących w budynkach, np.:  konstrukcje związane z instalacjami budynku (fundamenty pod maszyny, punkty stałe, konstrukcje wsporcze,  pomosty obsługowe,...).